Ergitme

  • Orta frekanslı 5 ton/saat kapasiteli 2 adet indüksiyon ocağı

 

  • Hat frekanslı 6 ton/saat kapasiteli 2 adet indüksiyon ocağı

 

  • 5 ton kapasiteli 1 adet otomatik döküm ocağı

 

  • 14 ton kapasiteli 1 adet kanallı bekletme ocağı

 

  • 6 ton kapasiteli 2 adet kanallı döküm ocağı

 

  • 10 ton/saat kapasiteli 2 adet kupol ocağı