Kurumsal Sorumluluk Politikası

ELGİNKAN VAKFI ODÖKSAN Şirketi olarak, ELGİNKAN Ailesinin EBEDİ MÜESSESE ilkesi ile bütün varlığını ELGİNKAN VAKFI’na devreden Kurucuları ile ELGİNKAN TOPLULUĞU, yarım yüzyılı aşkın süreden beri çalışanları ile birlikte DÜNYA şirketi haline gelmeyi, Türk ekonomisinde, iş hayatında, iş ahlakı ve toplum kültürü normlarında kıymet yaratarak EBEDİ müessese olmayı amaçlar.
 
ODÖKSAN’ın bu amacının gerçekleştirilmesinde uyulacak ilkeler:
Yıllarca beraber olmak   
Ürünlerimizi dünya kalitesi ve standartlarında üretmek, kullanım kolaylığı, müşteri ilişkilerinin devamlılığı ve tatminini sağlamak ve kamuoyunda sahip olduğumuz imajı korumak, geliştirmek ana ilkemizdir.
 
Varlığımızın dayanağı olan doğrularımız
Helal kazanç, israftan kaçınmak, Türk kültürü adet ve geleneklere bağlılık, yasalara mutlak itaat ve ahlaki kurallara saygılı adil, dürüst çalışma ilkesini benimsemek, bu ilkeler çerçevesinde hareket etmek tüm çalışanlarımızın asli görevidir.   
İş ile ilgili karar ve uygulamalarda hiçbir rüşvet girişimine müsaade edilmez. Görevi kötüye kullanma ile ilgili tüm durumlar yetkililere bildirilir.
Şirket gizli bilgilerinin şirket dışı taraflarla paylaşılması yasaktır.
Tüm ODOKSAN çalışanlarının, ELGİNKAN TOPLULUK VE VAKIF ilke ve esaslarına uygun hareket etmeleri, şirketini bölge halkı ve Türk milletinin varlığı olarak ebediyete kadar yaşatmayı ilke edinmeleri, sahiplik duygularıyla hareket etmeleri, etik değerlere uygun hiçbir ayrımcılık tanımaksızın faaliyetlerini sürdürmeleri esastır.   
 
Varlığımızın kaynağını çalışanlarımız kabul etmek
En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak, verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak, bilgi transferinin ve paylaşımının sağlandığı, sevgi ve saygının var olduğu ortamı yaratmak görevimizdir. Çalışanlarımızda sahiplik duygusunun geliştirilmesi ve girişimcilik ruhunun ön plana çıkarılması yönetim felsefemizin temel taşıdır. Üretken insan gücü yetiştirmek görevimizdir.
Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık kabul ederek daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmek öncelikli hedefimizdir.
İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda cinsiyet, ırk, din, yaş vb. hususlarda ayrımcılık yapmamayı, iş yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi, ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri bu doğrultuda gerçekleştirmeyi, her çalışanın kişiliğine ve onuruna değer göstermeyi, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde disiplin uygulamasında bulunmayı, toplu iş sözleşmesi hükümlerine uymayı esas alır.
 
Yukarıdaki ilkeler ODÖKSAN Şirketinin ELGİNKAN VAKFINA, TÜRK HALKINA ve MÜŞTERİLERİNE TAAHHÜDÜDÜR.