Enerji Politikası

Elba Basınçlı Döküm A.Ş. ODÖKSAN Osmaneli Şubesi olarak,

Sürekli ve kalıcı başarının, yönetim sistemlerinin uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile sağlanacağına inanıyoruz.

Bu nedenle;

Riskleri ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçlerimizi, enerji performansımızı,  Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeye çalışacağımızı,

Müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı ve müşteri memnuniyetini arttırmayı,

Belirlenmiş amaç ve hedefimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,

Politikamıza uygun olarak belirlenen amaç ve hedeflerimizi enerji performans göstergeleri ile izleyerek performansımızı sürekli gözden geçireceğimizi,

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabii olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer standartlara uyacağımızı,

Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı

taahhüt ediyoruz.