Çevre Politikası

ELGİNKAN Topluluğunun bir kuruluşu olan ODÖKSAN Vizyon ve Misyonuyla oluşturulmuş hedef ve stratejileri doğrultusundaki faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu nedenle;

  • Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
  • ODÖKSAN faaliyetlerini, Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürmeyi,
  • Atık yönetimimiz sayesinde, atıklarımızı sürekli "kontrol altında tutmayı" ve bunlarda sürekli iyileştirmelerin sağlanması için Periyodik Gözden Geçirmeler yaparak atıkları ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı ,
  • ODÖKSAN Çevre Politikası'nın tüm çalışanlara duyurulmasını, Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini ,
  • Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı,

taahhüt eder.