EKE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
KURULUŞ ve FAALİYETİ
 
1960’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’de uygulanmaya başlayan yap-sat’çı konut üretimi modeli,1970’lerin ikinci yarısında darboğazdan geçiyordu.Kentlerde yıkılıp yeniden yapılacak bina stokunun azalması ve kentsel arsa arzının istenilen hızda gelişmemesi bu durumun başlıca nedenleriydi,Hal böyle olunca büyük sermaye grupları kentler dışında büyük ölçekli konut projelerine yöneldiler.
 
Elginkan Topluluğu’da bu gelişmeler parelelinde İstanbul Maltepe’de 1974 yılında EKE İnşaat’ı kurdular.Ancak piyasa koşullarını göz önünde bulundurarak bir süre faaliyete geçirilmedi,daha sonra 1979 yılında kurulan ELİN İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş.ile konut inşaatına başlandı,1981 yılına gelindiğinde Elginkan Topluluğu inşaatta daha büyük adımlar atmak için kolları sıvar ve bu büyük adımlar EKE inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.ile atılacaktır.
 
EKE İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,bugün topluluk şirketlerine ait her türlü tesis ve binaların inşaatlarıyla proje ve teknik yönetim işlerini,periyodik bakım ve onarımlarını,satış şirketlerinin bayilere verdikleri ürünlere karşılık bayilerin teminat ipoteklerinin ekspertizlerini yapmaktadır.
 
1983-1986 yılları arasında topluluk şirketlerine verdiği hizmetlerin yanı sıra EKE İnşaat yurt dışınada açılarak Suudi Arabistan’da pek çok projenin tasarım ve uygulamasında başarılı çalışmalar yaptığı gibi yurt içindede pek çok yap-sat projesi gerçekleştirmiştir.
 
Topluluğun Maltepe ve Kartal’da bulunan Kentsel dönüşüm proje alanları kapsamı içinde kalan arsalarının yeniden imarı çalışmalarında aktif rol oynayan EKE İnşaat, Maltepe için 2013 yılının ilk çeyreğinde, Kartal için 2014 yılı içerisinde çalışmalarını bitirerek bölgede topluluğa yakışır akıllı binaların inşaatına başlayacaktır.
 
VİZYONU
 
EKE İnşaat gelecek ile ilgili Dünya ve Avrupa ekonomisinin içine girdiği darboğazdan Türk ekonomisinin çok fazla darbe almayacağını ön görerek ülkede uygulamaya konacak yeni projeler dikkate alındığında inşaat sektörünün uzun yıllar cazibesini koruması beklenmektedir.
 
Topluluk yükselmeye devam ettiği sürece daima dürüst ve verimli çalışmaya özen gösterilerek sektörde tercih edilen inşaat şirketi olmayı hedeflemektedir.